Hedengrens författarträffar 2024

Hedengrens författarträffar 2024
12 januari, 2024 Hedengrens

Här publiceras författarträffarna för 2024, allt eftersom de bokas.

Biljetter till författarträffarna släpps en vecka innan evenemanget går av stapeln. Köp biljett i butik, maila svenska@hedengrens.se, eller ring 08 611 51 28 och beställ (efter att du har beställt får du vårt Swishnummer). Biljettpris: 100 kr. Biljetten finns ej som e-biljett – endast som pappersbiljett – som hämtas upp i butik, senast kl. 19 under själva evenemangskvällen. Biljettens belopp på 100 kr kan sedan användas som tillgodo under kvällen vid köp av den aktuella boken!

 Välkommen!

*************

HÖSTEN 2024

Onsdag 4 september kl. 19.15-20.00

Klas-Göran Karlsson och Kim Salomon berättar om sin nya bok 1920-talet. En spegel för vår tid  (Natur & kultur).

/…/” Årtiondet är en tankeväckande reflektionsyta för den tid vi själva lever i. 1920-talet – en spegel för vår tid har därför tre historiska perspektiv: krigets verkningar, det dynamiska årtiondet i sig, och dess spegelbild hundra år senare.
 
Klas-Göran Karlsson och Kim Salomon har verkat vid Lunds universitet som professorer i historia och har skrivit åtskilliga verk för både allmänhet och akademi. Med sina expertkunskaper i politisk historia och kulturhistoria kan de ge en nyansrik fresk över detta spännande årtionde.”

 


Klas-Göran Karlsson


Kim Salomon

 

*********

Onsdag 23 oktober kl. 19.15-20.00

Hans Dahlgren i samtal med sin förläggare Kerstin Almegård om nya boken I fem statsministrars tjänst (Albert Bonniers förlag).

”Hans Dahlgren har i drygt ett halvsekel befunnit sig i maktens absoluta centrum. I sin bok I fem statsministrars tjänst tar han oss med bakom kulisserna i sitt arbete med de fem socialdemokratiska statsministrarna, från Olof Palme till Magdalena Andersson. Öppet och personligt berättar han om vardagsarbetet i Regeringskansliet,
kriser som skakat om hela vårt samhälle och resan genom storpolitiken, både i Sverige och internationellt. Han ser tillbaka på pandemin, tsunamikatastrofen, morden på en statsminister och en utrikesminister, och på hur Sverige sadlade om och blev medlem först i EU och sedan i Nato. Insiktsfullt och engagerat beskriver Hans Dahlgren en lång epok i svensk historia.”

 

*********

 

Det kommer att bokas fler författarträffar!

 

*******************************************************************************

VÅRVINTER OCH VÅR 2024

 

Onsdag 6 mars kl. 19.15 – 20. 00 BILJETTERNA ÄR SLUTSÅLDA!

Gunnar Petri berättar om sin nya bok Upplysningen. En essä om dess beskaffenhet, nytta och nödvändighet för samhället (Fri Tanke).

Vad var upplysningen – den historiska händelse som under 1700-talet satte människans förnuftsförmågor i rörelse och omstöpte kulturer, individer och samhällen?

I mer än 250 år har upplysningsidéerna både idealiserats, förvrängts och demoniserats. Otaliga är de filosofiska och politiska rörelser – från liberalismen till existentialismen och marxismen – som sagt sig tala i dess namn. Försöken att i olika syften utnyttja eller motverka dem har bildat det spänningsfält där vi fortfarande lever.

I denna bok går Gunnar Petri till botten med det kulturella arv som mer än något annat har format vår samtid. För att förstå upplysningen, dess nytta och motkrafter måste vi studera dess historia. På spel står inget mindre än vår framtid.

Gunnar Petri är författare och doktor i juridik. Han har tidigare utkommit med bland annat en biografi om den svenske politikern och författaren Hans Järta.

    


Gunnar Petri
FOTO: Mikael Lundblad

*********

Onsdag 13 mars kl. 19.15 – 20. 00

Börge Nilsson kommer till Hedengrens och berättar om sin nya bok Putins bro till Väst – Ryssarna i Baltikum (Bokförlaget Carlsson).

I Baltikum finns stora rysktalande minoriteter ett arv från sovjettiden. Men skulle verkligen ­Ryssland på samma sätt som i Ukraina kunna använda ryssarna i dessa baltiska stater för att angripa Nato- och EU-länder som Estland? Och skulle ryssarna i dessa länder vilja bli räddade av stormakten i öst? Skulle några vara redo att bli femtekolonnare? frågar sig författaren. Det finns sådana, visar det sig.

Efter att i ett par decennier ha bevakat och rest i dessa länder har Börge Nilsson tillägnat sig kunskap med perspektiv. Han har träffat samma personer, rysktalande i Baltikum, med många års mellanrum.

Hans berättelse om ryssarna utanför Ryssland börjar i Narva, Västeuropas yttersta utpost som ligger bara en brolängd från supermakten. Hans skildring slutar i Kaliningrad, det hårt befästa ryska länet vid Östersjöns kust. För en framtid i fred är Kaliningrad Europas allra svagaste punkt.

Börge Nilsson har under decennier bevakat och följt rysktalande minoriterer i de baltiska länderna för olika tidningar i Sverige och Norden. I början gällde frågorna främst språk och utbildning, senare förvaltning, media och ryska påverkansaktioner. Han har även skrivit om Ryssland och publicerat Ensam alldeles ensam, en bok om den mördade journalisten Anna Politkovskaja.

*********

Onsdag 20 mars kl. 19.15  En afton om Stockholm. Författare x 3!

Annika Hälldin Lahger, författare till romanen Pärlor och potatis (Ekström & Garay), Ruth Kvarnström Jones, författare till romanen De fenomenala fruntimren på Grand Hôtel (Printz Publishing) samt Karl Kadhammar, författare till En förvandlad stad: Stockholm förr och nu (Max Ström) kommer alla tre till oss och berättar om sina
nya böcker, som alla har bäring på olika sätt på vår kära huvudstad.

   

 

*********

 

Onsdag 10 april kl. 19.15 – 20. 00

Lars Vargö kommer till Hedengrens och berättar om sin nya bok Obeständigt. Kontraster i japansk kultur (Carlsson Bokförlag).

I den japanska kulturen har alltid kontrasterna varit drivande. Denna kultur har ­fascinerat omvärlden i hundratals, om inte tusentals år. Men Japan är ett land som till stor del skapats av migranter inte minst under perioder av folk från Kina och koreanska halvön. Vare sig det rör sig om shintoismens heligaste platser, kalligrafins principer, bruksföremålens rustika skönhet eller vad konstnärerna och poeterna uttryckt i sina verk, finns i den japanska kulturen tydliga kontraster mellan det beständiga och det obeständiga, mellan de skönhetsideal som strävar efter perfektion och de som snarare understryker det meningslösa i att förneka tidens slitage, för att i stället göra konst av förgängligheter.

Lars Vargö, diplomat och tidigare bland annat ambassadör i Japan, är en av Sveriges ledande Japan­kännare. Detta har han visat i en rad vederhäftiga böcker om landet. Han har även varit gästprofessor i Tokyo.


Lars Vargö BILDKÄLLA: Carlsson bokförlag


*********

Onsdag 8 maj kl. 19.15 – 20. 00

Anna Kåver kommer till Hedengrens och berättar om sin nya bok Med livet i behåll (Natur & kultur).

/…/”Jag är övertygad om att många med mig skruvar upp volymen på tankar om existensen i takt med åldrandet. Kring livet och döden och vad det innebär att vara människa. På valen man gjort och ansvaret som följde. Nu finns tid för att komma nära oss själva med lite mer erfarna ögon. Har vi levt meningsfullt – och vad vill vi med de år som återstår? Hur håller vi oss levande även som lite trötta och ´övervuxna´?

I Med livet i behåll tar Anna Kåver med oss på existentiella och psykologiska strövtåg i åldrandet. Hon utgår både från personliga erfarenheter och ett långt yrkesliv inom psykoterapi.”

 


Anna Kåver
Fotograf: Stewen Quigley

Källa: Natur & kultur

*********

Tisdag (obs! en tisdag för ovanlighetens skull) 14 maj kl. 19.15

Isabelle Ståhl, Jonas Ellerström och Katarina O’Nils Franke (redaktör) kommer till Hedengrens bokhandel och  talar om  Rilke och filosoferna (Ellerströms förlag).

Rainer Maria Rilke (1875-1926) beskrivs som en av det tyska språkets och poesins giganter. Men även filosofer har inspirerats av honom. Vad är egentligen så speciellt med Rilke att filosofer använder sig av honom?

I aktuella ”Rilke och filsofoerna” (Ellerströms förlag) reflekterar flera skarpsinniga skribenter över detta. Varje kapitel inleds med en Rilkedikt i nyöversättning av bokens redaktör Katarina O´Nils Franke. Möt henne, Isabellee Ståhl, och Jonas Ellerström i ett samtal om Rilke och filosofin.

Källa: Ellerströms förlag

 

Från vänster: författaren och journalisten Katarina O’Nils Franke (redaktör), Jonas Ellerström, förläggare, samt Isabelle Ståhl, författare, journalist och doktorand i idéhistoria.
Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040

 

*************

 

 

La Liseuse, oljemålning. Av Jean-Honoré Fragonard, ca 1770.