Eva Carlsson Werle: Vårdträdets visdom : svenska vårdträd i folktro och tradition

Eva Carlsson Werle: Vårdträdets visdom : svenska vårdträd i folktro och tradition
17 januari, 2024 Hedengrens
Vårdträd växer på många boställen i vårt land, i regel är det ett lövträd som kastanj, lind, lönn, alm eller ask ståtliga träd som ofta stått där i många år, till och med i århundraden.
I utgåvan 1921 av Nordisk familjebok förklaras vad detta träd egentligen fyller för funktion: ett å gårdstomten växande löfträd, vanligen någon gammal lind, ask eller alm som troddes utgöra ett hägn för den familjs trefnad och välfärd, som bodde i gården.
Idag månar ägaren om vårdträdet för traditionens skull, för att trädet representerar ett minne från gårdens historia eller helt enkelt för att det är vackert och ståtligt där det står väl synligt. Men man har länge vårdat dessa solitära, mäktiga träd eftersom de representerade ett psykiskt och fysiskt välmående för dem som bebodde gården. Av hävd har man alltid respekterat och slagit vakt om vårdträden. Eva och Dag har färdats runt i Sverige och samlat material och fotograferat mängder av dessa fantastiska träd.

 

Inbunden. 171 sidor.

 

Omslagsbild: Den tidigare kaplansgården på ön Torsö i Vänern, Mariestad, med sitt vårdträd i form av en skogslind. 2022 mätte trädets stam över 7 meter i omkrets. Det är okänt när trädet planterades men gården har rötter från 1500-talet.

 

Källa: Bokförlaget Carlsson