Olle Häggström: Tänkande maskiner: Den artificiella intelligensens genombrott

Olle Häggström: Tänkande maskiner: Den artificiella intelligensens genombrott
6 februari, 2024 Hedengrens

I Tänkande maskiner diskuterar Olle Häggström den senaste forskningen som tar sig an de framtidsfrågor AI väcker. Utifrån en grundläggande entusiasm för AI-teknikens potential i mänsklighetens tjänst sorterar han fram teknikens avigsidor och risker – och hur de kan bemästras. Den kapplöpningsmentalitet och oreflekterade framåtanda som i dag dominerar AI-utvecklingen behöver ersättas med längre sikt och globalt samarbete, eftersom mänsklighetens framtid kan hänga på vilka mål och drivkrafter AI förses med.

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Han har arbetat med policyfrågor som rör AI på både EU-nivå och nationell nivå. Tänkande maskiner är en nyutgåva av Häggströms viktiga bok från 2021.

Boken är häftad (har mjuka pärmar). 422 sidor.

Källa: Fri Tanke

Olle Häggström Bildkälla: Fri Tanke