Johanna Ilmakunnas: Flitiga och sysslolösa: Essäer om 1700-talets Europa

Johanna Ilmakunnas: Flitiga och sysslolösa: Essäer om 1700-talets Europa
15 maj, 2024 Hedengrens

Hur kunde det dagliga livet i 1700-talets Europa te sig? Med hjälp av korrespondens, dagböcker och räkenskaper, men också av föremål, konst och hantverk, ger Johanna Ilmakunnas en inblick i människors vardag – deras sysslor och sysslolöshet.

Hon presenterar tidens olika göromål och låter läsaren möta enskilda levnadsöden. Flertalet är adels- och ståndspersoner som levde i Stockholm och på den svenska landsbygden. De hade möjlighet att konsumera lyxvaror som siden och spetsar från Paris men ägnade sig även åt handarbete, läsning och trädgårdsarbete. Johanna Ilmakunnas bjuder in till herrgårdarnas och stadspalatsens rumsliga hierarkier, med storslagna salar för sällskapsliv och baler samt rum av mer privat karaktär där det kunde diskuteras politik och affärer. Läsaren får också insyn i tidens uppfostringsideal och de studier som bedrevs, möter familjens strukturer – generationsöverskridande och i omfattande nätverk – samt tar del av måltidernas och dukningarnas betydelse.

Denna mångfacetterade essäsamling är rikt illustrerad med porträtt och interiörer, målningar och gravyrer, fascinerande nedslag i 1700-talets små och stora världar av vardagsbestyr.

FÖRFATTAREN

Johanna Ilmakunnas är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi.

Originalets titel: Joutilaat ja ahkerat. Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta
Översättare: Sofia Gustafsson

Antal sidor: 312

Utförande: Hårdband. Illustrerad.

Samarbete: Svenska litteratursällskapet i Finland

Källa: Appell förlag

Omslagsbild: Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Les amusements de la vie privée (Vardagslivets förströelser), 1746