Nytt nummer av tidskriften Respons (nr 4, september 2017) ute nu

Nytt nummer av tidskriften Respons (nr 4, september 2017) ute nu
1 september, 2017 Hedengrens

Tema: Kampen om själarna – Jihadistisk propaganda och dess motkrafter.
Med modern teknik och digitala verktyg når grupper som al‑Qaida och Islamiska staten kunnat ut till potentiella anhängare och sympatisörer runt om i världen. Islamiska staten befinner sig nu i ett skede när man måste förlita sig på löst sammanhållna nätverks attacker för att hålla idén om kalifatet levande. Hur bör denna propaganda bemötas?

Analys: Kan det nya forskningsfältet om humanioras historia bidra till att stärka humanioras ställning?

Utblick: Två aktuella böcker pekar ut nya vägar för forskningen om människans historia. Ändå är det svårt att tänka sig två böcker på samma tema som är mer olika.

Respons är en recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kaj Glans.