5 i topp. Biografier

5 i topp. Biografier
5 september, 2017 Hedengrens

Vilka biografier på svenska är populära på Hedengrens just nu i början av september? Jo dessa:

1) Dag Sebastian Ahlander: Gustaf Mannerheim.

2) Björn Häger: Uppdrag Bildt. En svensk historia

3) Margareta Beckman: När Sveriges generalkonsul räddade Paris. En biografi över Raoul Nordling

4) Dick Harrison: Jag har ingen vilja till makt. En biografi över Tage Erlander

5) Jesper Högström: Lusten och ensamheten. En biografi över Hjalmar Söderberg