Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé

Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé
8 september, 2017 Hedengrens

Wahlström & Widstrand har givit ut boken.

I Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé lyfter författaren fram den ryska historiens pendelrörelser mellan stagnation och uppbrott, förtryck och töväder, reformer och kontrareformer. Ryssarna ser gärna sitt land som moraliskt överlägset länderna i Väst – en uppfattning starkt påverkad av den ortodoxa kyrkans roll. Genom att redogöra för huvuddragen i den ryska ”civilisationsmyten” hjälper oss Rysslandskännaren Bengt Jangfeldt att förstå inte bara vårt grannlands idéhistoria utan också det speciella i dagens ryska politik och kultur.

Bengt Jangfeldt är docent i slaviska språk, författare och tidigare redaktör för tidskriften Artes. Han är också verksam som översättare av rysk litteratur.  Jangfeldt är hedersledamot av Svenska föreningen i S:t Petersburg, grundad 1910.

Bengt Jangfeldt FOTO: Sofia Runarsdotter