På måndag den 22/1 tillkännages vilken årets Stockholm läser-bok är

På måndag den 22/1 tillkännages vilken årets Stockholm läser-bok är
20 januari, 2018 Hedengrens

Inom Stockholm läser anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till en utvald bok. 2017 års bok var Sodomsäpplet, av Bengt Martin. Vilken titel blir det i år? I Rotundan i Stockholms stadsbibliotek på Sveavägen kl. 18 på måndag den 22 januari tillkännages vinnaren.

Kriterierna för Stockholm läser-boken är att den:

  • helt eller delvis utspelar sig i Stockholm eller är skriven av en författare med tydlig Stockholmsanknytning,
  • är äldre än 15 år,
  • lockar både män och kvinnor till läsning,
  • inte är alltför omfångsrik,
  • berör ett eller flera ämnen som uppmuntrar till diskussioner som alla kan delta i utan specialkunskaper eller specialintressen,
  • lämpar sig för att ligga till grund för olika typer av programaktiviteter såsom författarsamtal, debatter, stadsvandringar,
  • gärna går att omarbeta till lättläst och därför inte har ett alltför brett persongalleri och en inte alltför komplicerad kronologi/struktur.