Maya Jasanoff: The Dawn Watch – Joseph Conrad in a Global World

Maya Jasanoff: The Dawn Watch – Joseph Conrad in a Global World
16 februari, 2018 Hedengrens

 

 

 

 

 

 

 

 

En Conradbiografi utan dess like. Jasanoff följer inte bara spår i brev och dokument utan de rutter till sjöss Conrads huvudkaraktärer för i fyra av hans romaner. Hans värld liknar vår egen med globala affärer och oroligt politiskt läge. Resultatet blir rafflande och ger hög närvarokänsla.