John B. Nici: Famous Work of Art. And How They Got That Way

John B. Nici: Famous Work of Art. And How They Got That Way
17 februari, 2018 Hedengrens

John B. Nici diskuterar bl a följande spörsmål:

Vad gör att ett konstverk blir berömt?
Varför står ett konstverks berömdhet ibland inte i proportion till dess konstnärliga värde?
Hur går det till när berömda konstverk hamnar i glömska?

Nici har tidigare skrivit Barron´s Guide to Advanced Placement Art History. Han har sedan 1976 undervisat i konsthistoria, bl a vid Queens College i New York.