Walter Benjamin: Barndom i Berlin kring 1900

Walter Benjamin: Barndom i Berlin kring 1900
18 februari, 2018 Hedengrens

Walter Benjamins minnesanteckningar om sin uppväxt i Berlin.

”Det är en sällsam samling kortare texter där intensiv nostalgi paras med torr observation av en småborgerlig huvudstad och dess aktanter. Denna utgåva är utökad och med efterord av översättaren och Benjaminkännaren Ulf Peter Hallberg, samt av Sara Danius. En vacker bok på många sätt.” (DN kultur 18/2 2018)

Fotnot: aktant, substantiv. Ett sociologiskt begrepp nära besläktat med aktör.

Originaltitel: Berliner Kindheit um neunzehnhundert

Boken är utgiven av Spleen books.