Tisdag 13/3 kl. 17.30 Birgit Munkhammar & Magnus Bergh

Tisdag 13/3 kl. 17.30 Birgit Munkhammar & Magnus Bergh
12 mars, 2018 Hedengrens

Magnus Bergh och Birgit Munkhammar berättar om Bara genom breven till dig, vän! Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds brevväxling

Den ovanligt läsvärda författarkorrespondensen börjar när 20-åringarna ännu inte har blivit de författare som de vet att de ska bli. Den handlar mest om motgång, sällan om framgång, men framför allt om deras liv: framtidsplaner, kärlekar, fienders försåt, litterära upptäckter och så småningom deras framväxande verk i en brytningstid mellan det traditionella och det moderna. Den svenska arbetarlitteraturen, unik i världen, beskrivs här inifrån samtidigt som den formas.

Brevväxlingen presenteras nu i komplett bevarat skick. Den har redigerats av Magnus Bergh och Birgit Munkhammar, som även kommenterar utgåvan.

Magnus Bergh FOTO: Caroline Andersson

Birgit Munkhammar FOTO: Caroline Andersson