John Crowley: KA – Dar Oakley in the Ruin of Ymr

John Crowley: KA – Dar Oakley in the Ruin of Ymr
18 september, 2018 Hedengrens

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka är en svart kråkfågel som beter sig på kråkors vis. Hur det nu är förstår han människors språk och kan kommunicera med dem. Av en händelse i tidernas begynnelse får han i praktiken evigt liv också. Låter det otroligt så är det för att detta är en bok i fantasygenren. Men annars är Crowley noga med de etiologiska och antropologiska och religionshistoriska vetenskaperna och det blir en hejdlöst fascinerande god litteratur.