KG Nilsson: Om färg

KG Nilsson: Om färg
20 september, 2018 Hedengrens

1982 utkom boken ”Färglära” på Bonnier Fakta och när den inte längre fanns kom ”KG Nilsons färglära” 1999 på Carlssons förlag och i ny reviderad upplaga 2004. Även den är slut.
Här en ny bok ”Om färg”, med ny text och nytt bildmaterial. I de tidigare böckerna fanns förslag till övningsuppgifter som var användbara för undervisning och färgstudier, dessa har i stor utsträckning behållits eller utvidgats och som avslutning finns ett kapitel om de enskilda färgerna.