Hedengrans julkalender! Lucka 18

Hedengrans julkalender! Lucka 18
18 december, 2018 Hedengrens

Jag bort mig i världar drömmer

Min omgivning helt jag glömmer