Hedengrans julkalender! Lucka 20

Hedengrans julkalender! Lucka 20
20 december, 2018 Hedengrens

Att öva sin tyska bör alla göra

Låt mig nu läsa, låt mig inte störa