Hedengrans julkalender! Lucka 4

Hedengrans julkalender! Lucka 4
4 december, 2019 Hedengrens

Varsågod och sitt, käre herr bok

Jag står här och vaktar, om något går på tok