Hedengrans julkalender! Lucka 18

Hedengrans julkalender! Lucka 18
18 december, 2019 Hedengrens

Jag drömmer, drömmer tyska drömmar

Ett folks historia jag inte glömmar

Ho-ho