Hedengrans julkalender! Lucka 24

Hedengrans julkalender! Lucka 24
24 december, 2019 Hedengrens

NU är det dags för lucka tju’fyra

Då blir det cirkus det kan vi bedyra.

Sen blir det 2020 med skål och gu’tår

Välkomna till Hedengrens hela nästa år!

(å alla år efter det,

i all oändlighet)