Paul Celan, på svenska

Paul Celan, på svenska
11 januari, 2021 Hedengrens

Förra året var det 100 år sedan den rumänskfödde tyskspråkige poeten Paul Celan föddes. Här följer tips på vad som nu finns i tryck på svenska.

Paul Celan: Det sena verket. Från andningsvändning till tidsgård (Albert Bonniers förlag).
I översättning av Anders Olsson.
Redaktör: Gabriel Itkes-Sznap

Paul Celan: Från tröskel till tröskel (Bokförlaget Faethon).
Översättare: Björn Sandmark och Eva Ström

Paul Celan: Ingemansrosen. Dikter (Bokförlaget Faethon)
Översättare: Björn Sandmark och Mikael van Reis

Paul Celan: Vallmo och minne. Dikter (Bokförlaget Faethon)
Översättare: Björn Sandmark och Eva Ström

Bokförlaget Faethon har även givit ut Celans Språkgaller
I översättning av Björn Sandmark och Mikael van Reis

I dag kom det dessutom ett nytt nummer av tidskriften Aiolos nr 68-69 2021: Paul Celan//Anselm Kiefer

 

Paul Celan på en bild från 1945.