Paul Frigyes (red.): Skampåle. Tio essäer om mediedrev

Paul Frigyes (red.): Skampåle. Tio essäer om mediedrev
2 september, 2017 Hedengrens

Finns det ett samband mellan drevjournalistikens blomstring och de traditionella mediernas kris? Hur påverkas vår personliga integritet av drev på sociala medier och vad händer på orter där det inte längre finns några granskande journalister kvar?

Medverkande skribenter:
Jack Werner, journalist och grundare av Viralgranskaren
Per Svensson, kulturjournalist och författare
Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik
Oisin Cantwell, journalist
Lars Nord, medieprofessor
Kerstin Weman, journalist
Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap
Ann Engqvist, journalist och lokalpolitiker i Svedala
Fredrik Nejman, journalist och författare

Boken är utgiven av Timbro.