Anders Håkansson: Det ängsliga matsamhället. Det fina med färdigmaten

Anders Håkansson: Det ängsliga matsamhället. Det fina med färdigmaten
16 januari, 2018 Hedengrens

Det ängsliga matsamhället tittar närmare på den industriella matproduktionen och drar slutsatsen att industrimat inte alls är så farlig som många tror. Kritiken bygger snarare på att den storskaliga industriella matproduktionen har hamnat på kollisionskurs med en samling vanliga värderingar, som exempelvis uppfattningen att det som producerats utan mänsklig inblandning alltid är bättre (biofili) eller att den traditionella maten automatiskt är bättre bara i egenskap av sin historia (mat-konservatism). Att kritisera färdigmat och pulversås har dessutom blivit ett sätt att markera sin egen moraliska förträfflighet och klasstillhörighet.

Vi ser också att motståndet har blivit en kraftfull och samlande symbol för sådant många debattörer vänder sig emot, det är egentligen inte ett motstånd mot en viss sorts mat så mycket som mot teknokrati, liberalism, marknadsekonomi och rationalism.

Andreas Håkansson är biträdande professor i mat- och måltidsvetenskap och docent i livsmedelsteknik. Han undervisar och forskar om livsmedelsteknik och konsumtionskritik vid Högskolan Kristianstad.

Obs! Boken utkommer den 3 mars.

Andreas Håkansson FOTO: Fri Tanke förlag