Hedengrans julkalender! Lucka 22

Hedengrans julkalender! Lucka 22
22 december, 2018 Hedengrens

Oscar! Oscar! du gör mig så vild

Till jul vill jag bara äta dansk sild