Onsdag 4/9 kl. 17.30 Fredric Bedoire

Onsdag 4/9 kl. 17.30 Fredric Bedoire
20 augusti, 2019 Hedengrens

Fredric Bedoire samtal med Susanne Hamilton om Bedoires bok Katedralen i Västerås

Foto: Caroline Andersson

 

 

Denna historia tar avstamp i reformationens turbulens och fattigdom och följer stormaktstidens biskop Johannes Rudbeckius i hans strävan att göra domkyrkan till lärdomscentrum. Industristadens omdaningar avspeglas i några av tidens mest intressanta restaureringar.

En färgrik och dramatisk skildring, där stämningsfylld gotisk arkitektur och överdåd av konstskatter vävs samman med ambitionerna hos biskopar, kungar och stadens borgare. Koppar och järn från Bergslagen ger världslig makt och rikedom åt medeltidens katolska biskopar med täta kontakter i Europa.