Björn Fallström 20/9 – 9/10 2017

LED.ROB.

(LEDIGA ROBOTAR)

akvareller

OBS! Konstnären närvarar onsdag 20 september mellan kl. 14-17

 

Björn Fallström har målat tusentals scenografier som dekorationsmålare (teater och film) och har  också haft tidigare konstutställningar:

Galleri  My 1988

Gröna Paletten 2000

Gröna Paletten 2004

Galleri Hedengrens Trappa 2015