Dennis Cantoreggi 8-26/3 2017

Stockholmsbilder – minnen, skuggor och dagrar

fotografier

Dennis Cantoreggi:

Stockholmsbilderna är dubbelexponeringar av minnen av det gåtfulla. Årstiderna är inte alltid så tydliga, det kan vara kväll, morgon eller det kan vara en gestaltad dröm från föregående natt.

CV

Jag heter Dennis Cantoreggi. Min bakgrund finns i Schweiz, Italien och Danmark men jag har bott i Stockholm under större delen av mitt liv. Kameran har varit en ständig följeslagare i livet, via arbete inom reklambranschen, ett ganska långt mellanspel som bildlärare efter Konstfackstudier och därefter fortsatt arbetsliv i reklambranschen.