Ebba Jordelius 13/3 – 8/4 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebba Jordelius

Platsen och längtan

målningar

OBS! Konstnären närvarar onsdag 13 mars kl 16-17 ca

”Ebba Jordelius arbetar med att driva ljuset, färgen och formen mot stor kroppslighet och närvaro. I målarprocessen utgår hon ofta från platsen hon lever och verkar i och arbetar med målningarna tills platsen och jaget blir ett. Återkommande teman är landskap och människans del i landskapet.  Kunskapen och dialogen med andra konstnärskap är väsentlig och blir som en kör vid sidan av målningarna. Ebba har även arbetat med att gestalta klimatkrisen måleriskt genom att fördjupa sig i historia och helighet. Hon har utgått från världskartan där världsdelarna blir flytande -till änglar, döskallar, öron och visdomständer. Lek och allvar om vartannat”

CV

Född i Linköping 1969.

Konstnärlig utbildning

Kungl Konsthögskolan/Stockholms dramatiska högskola, Performativ kritik, 2014-15.
Konstfack, Helig, helig är bilden, 2013-14.
Konstfack, Konstens kropp och språk, 2012-13.
Gerlesborgsskolan i Bohuslän, 1994-95 och 2002-03.
Studier för Peter Ojstersek, lektor på Valands konsthögskola, somrarna 2008-2011.
Studier för Satu Kiljonen och Henri Wourila Stenberg, lärare på Helsingfors konsthögskola, somrarna 1996-99.

Övrig utbildning

Magisterutbildning i biologi, Uppsala och Stockholms universitet, 1990-96.
Studier i idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 1992-1993.

Representerad

Norrköpings konstmuseum.                                                                                          

Linköpings kommun.

Landstinget i Östergötland.