Lou-Lou Pettersson 28/9-16/10 2016

teckning-lou-lou-p-hedengrens-2016
Teckningarna som visas på Galleri Hedengrens trappa är en serie som tillkommit i rum där dansare rör sig utan koreografi. Musiker och modeller påverkas av varandra och rummet. Tecknaren fångar upp scenariot. Bilderna som visas är ritade med oljepastell och kol.
 
På utställningen finns även en oljemålning med två figurer som vakar över dansarna. Den hänger på väggen rakt fram i trappan.
 
Lou-Lou Pettersson är utbildad på Ecole des Beaux Arts d’Angers i Frankrike och har arbetat som konstnär och illustratör sedan mitten av 1980-talet. Hon har haft ett antal separatutställningar i Stockholm och Södermanland och deltagit i ett flertal samlingsutställningar. Har även bilder i Svenska Porträttarkivet på Nationalmuseum. Gå gärna in under rubriken konst på www.lou-lou.se