Marcus Bois 11/4 – 30/4 2018

« Voyage au-dessus du temps qui passe »

Teckningar

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Konstnären närvarar onsdag 11/4 kl 17-19

Om konstnären:

Marcus Bois är född i Bryssel 1968. Han bor nu i Stockholm men jobbar i båda städerna.

Han bodde i NewYork 1989 och studerade engelska samtidigt som han arbetade på MoMA, Museum of Modern Art. Fastän han har tecknat sedan han var 6 år gammal, vaknade hans intresse för konst när han jobbade på MoMA.

Tack vare praktiken i NewYork har konsten blivit en stor del av hans värld.

Marcus gick på flera konstakademier när han kom tillbaka till Bryssel, dock får han anses vara mer en autodidakt.

Han gillar att utforska och att upptäcka många olika konstuttryck, som till exempel teckning, måleri, installationer och skulpturer.

Marcus har haft flera solo- och grupputställningar i Bryssel, Stockholm och NewYork. Han är medlem av den belgiska konstföreningen Little Van Gogh.

www.marcusbois.com

***

Konstnärlig process 

« Voyage au-dessus du temps qui passe »

Det var under en praktik på eventavdelningen på MoMA i New York 1989 som jag kände en stark lust att skapa. Tjugo år senare påminde ett akut kirurgiskt ingrepp mig om att vår tid är begränsad.

Sedan dessa två händelser och många olika stilperioder, har jag utvecklat olika serier som kretsar kring ett återkommande tema: tiden går.

Min konstnärliga process är numera baserat på detta tema och jag försöker finna sätt att i vart fall tillfälligt få tiden att stanna upp.

Jag anser mig inte tillhöra någon konstnärlig rörelse då det är just en rörelse som jag försöker att bromsa. Mitt konstuttryck är dock abstrakt med punktvis figurativa och berättande inslag.

Teckningarna är resultatet av en konstnärlig process som har pågått under en längre period. När jag sitter i ett flygplan har jag tagit för vana att fotografera platser som jag flyger över på natten: städer och byar, vägar och motorvägar eller glesbygd. Jorden från himlen erbjuder ett bländande spektakel som natten och det konstgjorda ljuset förstärker.

Fotografierna, som tas med en mobil, är bilder av en resa, snapshots av tiden som passerar och landskap som jag skådar framför mina ögon. Bilderna är underlaget för mitt arbete och inspirerar mitt tecknande.

Jag jobbar med blyerts och filtpennor på svart matt papper. Jag behandlar det valda ämnet – den nattliga vyn från luften – genom att omtolka det på mitt eget sätt. Jag vill göra denna verklighet ett fruset, abstrakt och poetiskt ögonblick: ett sätt att äga stunden och försöka stoppa tiden. Om fotografins princip är att frysa ett ögonblick, personifierar och definierar den för hand gjorda teckningen min konstnärliga process.

När jag var liten lekte jag med elektriska tåg, skapade landskap och byggde min egen värld. Idag är jag fortfarande inspirerad av verkligheten för att teckna imaginära landskap. I dessa teckningar blir jag en sorts arkitekt som är inspirerad av verkligheten för att bygga ett poetiskt och kontemplativt verk.

Dessa teckningar, som många av mina andra konstverk, förevigar ett samhälle i ständig rörelse.

Genom mitt konstnärliga uttryck har jag funnit ett sätt att göra mitt avtryck i världen med en tydlig tidsangivelse när jag var här på jorden – både symboliskt och fysiskt.

Marcus Bois