Taimi Borg 17/10 – 5/11 2018

 

 

 

 

 

 

 

Konst med naturen som inspiration

Oljemålningar och akvareller

OBS! Konstnären närvarar kl. 14-16 onsdag 17 oktober

Taimi Borg:

Liksom så många andra målare söker jag ljuset. Det är landskapsmåleri med dragning åt det abstrakta, imaginära, med en klar förenkling. Vid ett tillfälle sa någon: ”Naturmåleri som kommer inifrån, som inte avbildar, men är en tolkning av naturens skiftningar, där ljus och dramatik, såväl som stillhet och ro förmedlas”.

 

 

 

 

 

 

 

utställningsperiod 17 /10 – 5/11 2018